Online Nicel Pazar Araştırmaları: Geçmiş ve Gelecek

Geleneksel pazar araştırmalarıyla karşılaştırıldığında, online nicel araştırmaların birçok avantajı ...

Sinema Lez: Yeni Eşcinsel Sinema

1980’li yıllardan önce ana akım sinemada lezbiyenliğin korku filmleri dışında yer bulamaması, sadece ...

Online Nicel Pazar Araştırmaları

Bir pazar araştırmasının nicel mi yoksa nitel mi olduğunu belirleyen iki faktör vardır: 1. Eğer bir ...

Sinema Lez: Vampirler ve Sansür

Sinema bir çeşit dil olarak ve geçtiğimiz yüzyılda toplum üzerinde çok etkili olan bir kurum, bir sanat dalı ...

Pazar Araştırmaları ve İnternet

İnternetin iş hayatında yarattığı büyük etki pazar araştırmaları alanında neredeyse devrim olarak ...