Google’da Taciz ve Direniş

1 Kasım günü 20.000’e yakın Google çalışanı, şirketteki kadın çalışanların karşılaştığı taciz olaylarını protesto etmek için bir süreliğine iş bıraktı. Yedi çalışan tarafından organize edilen Gerçek Değişim İçin Grev adındaki bu eylem tüm Dünya’daki Google ofislerinde karşılık buldu. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, masalarına “Bugün masamda değilim, çünkü diğer arkadaşlarımla birlikte cinsel taciz, suiistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese ...
Read More

Ağ Tabanlı Örgütlenme ve Dijital Yönetişim

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal ilişkilerdeki ve kurumlardaki dönüştürücü etkisi yadsınamaz. Ancak bu dönüşümün refahı ve katılımı arttıran, verimli, sürdürülebilir, adaletli ve eşitlikçi olduğunu söylemek de zor. Bununla birlikte dijital iletişim teknolojilerinin, toplumu yozlaştırdığı; mesafeli, kontrol edilebilir, baskıcı ve eşitliksiz kıldığı yönündeki kötümser düşüncelerle de bir yere varamayız. Çünkü tarihten öğrendiğimiz kadarıyla teknolojik ...
Read More

Dijital Demokrasinin Şafağı

Dijital demokrasi ya da e-demokrasi kavramı vatandaşların siyasal, sosyal ve yönetimsel karar verme süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eşit derecede katılım koşullarını kapsayan genel bir kavram olarak kullanılsa da, özellikle son 10 yıldaki pratiklerle daha somut bir tanımlama artık mümkün. Bu pratikler vatandaşların; devlet merkezli dijital demokrasi olarak adlandırabileceğim, e-devlet uygulamalarıyla gündem belirleme, politika geliştirme ve karar verme sürecine ...
Read More