Paylaşım Ekonomisi mi, Platform Kapitalizmi mi?

Paylaşım ekonomisi, sahibince seyrek gereksinim duyulan ya da ortak kullanıma uygun bir ürün veya hizmetin, kullanılmadığı zamanlarda ya da ortak kullanılabilecek bir zaman aralığında, ihtiyacı olan başka kullanıcılara, uzmanlaşmış bir platform tarafından sunulması ve kullanıcının ödediği kullanım ücretinden platformun pay alması temeline dayanan bir işletme modeli. Örneğin havalimanında, giden yolcuların park ettiği otomobilleri kiralayan ParkFlyRent adlı bir uygulama paylaşım ...
Read More

Dijital Demokrasi Araçları: Loomio

Siyasi organizasyonlar çoğu zaman üyelerini aynı zamanda aynı yerde toparlamakta zorlanırlar. Yeterli çoğunluğu sağlayarak sık sık bir araya gelemedikleri için, politikalarını tartışmak, parti içi meseleleri karara bağlamak gibi konularda verimli çalışamazlar.  Loomio, coğrafi olarak dağınık üyelerin ortak politika tartışmalara ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlayan, toplu görüşmelere imkân veren çevrimiçi bir araçtır.  Kullanıcıların, öneriler sunmasına, ...
Read More

Dijital Demokrasi Araçları: Appgree

Siyasi partilerin ve organizasyonların en büyük sıkıntılarından birisi karar verme süreçlerinde yüksek düzeyde katılımı sağlayamamaları. Katılım sorununun birçok sebebi var. Bunlardan en önemlisi bir organizasyondaki zaman kısıtları sebebiyle kanaat önderlerinin ve yöneticilerin katılım süreçlerini baskı altına alması. Ön planda olmayan üyeler bu süreçlerden dışlanıyorlar ya da kendi fikirlerini söylemekten imtina ediyorlar. Partiler ve organizasyonlar üyelerinden veri toplayarak ...
Read More