Ağ Tabanlı Örgütlenme ve Dijital Yönetişim

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal ilişkilerdeki ve kurumlardaki dönüştürücü etkisi yadsınamaz. Ancak bu dönüşümün refahı ve katılımı arttıran, verimli, sürdürülebilir, adaletli ve eşitlikçi olduğunu söylemek de zor. Bununla birlikte dijital iletişim teknolojilerinin, toplumu yozlaştırdığı; mesafeli, kontrol edilebilir, baskıcı ve eşitliksiz kıldığı yönündeki kötümser düşüncelerle de bir yere varamayız. Çünkü tarihten öğrendiğimiz kadarıyla teknolojik ...
Read More

Dijital Demokrasinin Şafağı

Dijital demokrasi ya da e-demokrasi kavramı vatandaşların siyasal, sosyal ve yönetimsel karar verme süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eşit derecede katılım koşullarını kapsayan genel bir kavram olarak kullanılsa da, özellikle son 10 yıldaki pratiklerle daha somut bir tanımlama artık mümkün. Bu pratikler vatandaşların; devlet merkezli dijital demokrasi olarak adlandırabileceğim, e-devlet uygulamalarıyla gündem belirleme, politika geliştirme ve karar verme sürecine ...
Read More

Robotlar ve Irkçılık

Geçenlerde yapılan bir deney insanların robotların rengine göre farklı tavırlar gösterdiklerini iddia ediyor. Çalışmada farklı insan derisi renklerinde hazırlanan, insansı robot NEO ile çoğunluğu beyaz erkeklerden oluşan bir denek grubu kullanılmış. Denek grubuna polis oldukları ve bir saniye içinde gördükleri silahlı ve silahsız robotlara karşı tabancalarını çekip çekmemeye karar vermeleri istenmiş. Deneye katılanların anlamlı bir çoğunluğu siyah silahlı robotları beyaz ...
Read More
cami halıları
mide küçültme ameliyatı