Robotlar ve Irkçılık

Geçenlerde yapılan bir deney insanların robotların rengine göre farklı tavırlar gösterdiklerini iddia ediyor. Çalışmada farklı insan derisi renklerinde hazırlanan, insansı robot NEO ile çoğunluğu beyaz erkeklerden oluşan bir denek grubu kullanılmış. Denek grubuna polis oldukları ve bir saniye içinde gördükleri silahlı ve silahsız robotlara karşı tabancalarını çekip çekmemeye karar vermeleri istenmiş. Deneye katılanların anlamlı bir çoğunluğu siyah silahlı robotları beyaz ...
Read More

Kooperatifçilikte İyi Örnekler: Yerel Kalkınmada Preston ve İzmir Modeli

İngiltere’nin Preston kenti, 2011 yılında büyük bir ekonomik çöküntü ile karşı karşıyaydı. Yerel yönetimin kaynaklarında kesintiye giden merkezi hükümetin kentin ekonomisini canlandırmak için yegâne çözümü, şehrin merkezine 700 milyon sterline mâl olacak bir alışveriş merkezi yapmaktı. Yerel meclis üyesi Matthew Brown önderliğinde bir konsey, yerel ekonomiyi ayağa kaldırmak için toplum refahını arttırmaya yönelik başka bir plan hazırladı. Bu planın temelinde, yerel kamu ...
Read More

Trinet: Bildiğimiz İnternet’in Sonu

Tim Berners-Lee’yi bilir misiniz? Kendisi, World Wide Web’in, yani şu an kullandığımız İnternet’in mucidi olan İngiliz bilgisayar bilimleri profesörü. CERN Labaratuvarlarında çalışmalarını sürdürürken, bilim adamları arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için, HTTP protokolünü yazarak bildiğimiz anlamda ilk web sitesini yaptı. Bugün kullandığımız milyarlarca web sayfası onun icadı sayesinde var olabildi ve birbirine bağlanabildi. Üstelik bu icadı için bir patent ...
Read More