Trinet: Bildiğimiz İnternet’in Sonu

Tim Berners-Lee’yi bilir misiniz? Kendisi, World Wide Web’in, yani şu an kullandığımız İnternet’in mucidi olan İngiliz bilgisayar bilimleri profesörü. CERN Labaratuvarlarında çalışmalarını sürdürürken, bilim adamları arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için, HTTP protokolünü yazarak bildiğimiz anlamda ilk web sitesini yaptı. Bugün kullandığımız milyarlarca web sayfası onun icadı sayesinde var olabildi ve birbirine bağlanabildi. Üstelik bu icadı için bir patent ...
Read More

Platform Kooperatifçiliği

Son 40 yıldır uygulanan neoliberal politikaların sonucunda geldiğimiz noktada, kapitalizm varlık balonlarının baskısı altında sürekli bir kriz sürecinde, ekonomik büyüme canlanmıyor, ücretler ve verimlilik durgun, yatırımlar düşük, işsizlik yükseliyor, tüketici borcu sürekli yükseliyor, eşitsizlik derinleşiyor, gelir adaletsizliği her geçen yıl artıyor, büyük bir ekolojik tahribat insanların nihai olarak bağlı olduğu çevresel koşulları tehdit ediyor. İnterneti her şeyin ...
Read More

Yapay Zekâ, Robotlar ve İstihdam

Yeryüzünün bu coğrafyasından ne kadar fark ediliyor bilemiyorum ama 2015 yılından bu yana yapay zekâ ve robotik alanındaki bilimsel ve sektörel gelişmelerde adeta bir patlama yaşandı. Bu patlama bugün Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir otomasyon dalgasına sebep oldu. Milenyumun ilk 10 yılında derin öğrenme ve makine öğrenimi alanındaki çalışmalar adeta tıkanmıştı. Bu robotik alanındaki gelişmelerin de yavaşlamasına sebep olmuştu. Ancak 2010’lu yıllarda ‘ağ etkisi’ ile belirli ...
Read More