KÜLTÜR SANAT

Popüler Kültür Kavramı

Birmingam Okulu ya da kültür çalışmaları, günümüz toplumu üzerine yaptıkları araştırmalarda ...

Kültür, İdeoloji ve Hegemonya

İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle İngiltere’de kültür üzerine yapılan çalışmalarda, ...

Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi

  Marksist literatür içinde kültür konusunu başlı başına somutlaştırarak bir inceleme alanı ...

Yüksek Kültür, Aşağı Kültür, Kitle Kültürü

Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte toplumsal ilişkiler kalıtsal ayrıcalıklara dayanan tabakalaşma ...

Kültür Kavramı

‘Kültür’ kavramının tarihte yolculuğu, ve günümüzdeki kavramsallaştırmaları her zaman sorunlu ...

Sanat Yapıtı Üzerine Adorno ve Benjamin Tartışması

Thedor W. Adorno ile Walter Benjamin 1923 yılında Frankfurt’ta tanışırlar. Daha sonra Benjamin’in Arkadlar ...