Modern Kahinler ve Gelecek

kahinler

Modernite öncesi toplumlarda, kahinler ve astrologlar, yıldızlardan ya da doğaya ait başka parametrelerden hareketle geleceğe yönelik bir takım varsayımlarda bulunuyorlardı. Bu insanlar çoğunlukla dini ya da siyasi otoritenin kontrolü altındaydılar. Bu durumdan dolayı yaptıkları varsayımlar, tahminler ve kehanetler bu kurumların çıkarları doğrultusunda belirleniyor, gelecek siyasi ve dini otoritenin isteğine göre şekillendiriliyordu. Bilimsel ilerleme ve sekülerleşme ile beraber kahinlerin ve astrologların yerini bilim adamları ve yazarlar aldı. Şaşırtıcı bir biçimde eskiden kahinlerin oynadığı rolü modern çağda bilim adamları oynuyor. Modern kahinler de tıpkı eski çağlarda olduğu gibi sıradan insanların bilemediklerini biliyor ve geleceği onlardan daha sağlıklı bir şekilde algılıyorlar. Modern kahinler, bilgi üzerinde oluşturdukları tekel sayesinde ayrıcalıklı bir sınıf oluşturuyorlar ve büyük kitleleri kurguladıkları gelecek tasarımına inandırmayı başarıyorlar. Eski zamanlarda astrologlar gezegenlerin hareketlerini belirleyip buna göre hazırladıkları takvimlerle sosyal ve ekonomik hayatın yönünü belirleyebiliyorlardı. Bilim adamı da benzer bir şekilde bilimsel bilgi üzerinde oluşturdukları tekel sayesinde toplumsal ve ekonomik hayatı belirleyecek kuramlar üretme, bilimsel veriler temelinde rasyonel gelecek  kurguları yaratma ayrıcalığını kendilerinde buluyorlar.

Özellikle son iki yüzyıldır, tanımlanmış bir tarih ve belirli bir gelecek fikri çok güçlü bir kültürel ve siyasi silah haline geldi. Bu period içinde gelecek fikri Anglosakson ve Kıta Avrupa’sı sosyal hayatında üç şekilde işlevselleştirildi:

  • Gelecek, insanları iyimser düşünmeye teşvik etmenin, topluma ‘inanç’ duygusu aşılamanın, sürekli bir gelişim duygusu uyandırmanın ve ulusal ya da uluslararası başarıları yüceltmenin bir aracı olarak kullanıldı.
  • Gelecek, özellikle siyasi literatürde, belirli ideolojilerin ve ideallerin hayat bulacağı yer olarak kurgulandı. Bir gün, teknolojiler ve akılcı politikalar vasıtası ile varolan çelişkilerin ve olumsuzlukların üstesinden gelineceği, büyük değişimlerin gerçekleşeceği ve barışın, demokrasinin ve ekolojik uyumun hüküm süreceği iddiaları, geçmişin ve geleceğin yeniden yazılmasıyla desteklendi.
  • Gelecek, bilgisayarlar ve sibernatik araçlar yoluyla enformasyonun ve karar-verme sürecinin yeni yapılanmalara gideceği, yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olarak düşünüldü. Bu noktada gelecek, teknolojinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, dataların kolaylıkla toplanabileceği, sınırsız enformasyona ulaşılarak rasyonel kararlar verilerek katılımın artacağı bir yerdir.[1]

ABD’de iki yüzyıl önce buhar teknolojisi üzerinen kurgulanan gelecek ile bugün bilgisayar teknolojisi üzerinden kurgulanan gelecek arasında önemli bir fark yoktur. Gelecek retoriği değişmemiştir ve bu retoriği geliştirenler gerek sosyal sınıfları gerekse toplumsal rolleri açısından aynı kişilerdir. Bilim adamları ve yazarlar yukarıdaki savlar çerçevesinde geleceği bugün için bir siyasi silah olarak işlevselleştirmişler, toplumda statükodan faydalanan grupların hizmetine sunmuşlardır. Gelecek (ve elbette geçmiş) bugünün siyasal, sosyal ve ekonomik yapılarının meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılagelmiştir.

Batının son iki yüz yıllık tarihine bakarak bugünden kurgulanan ütopik geleceğin aslında nereye varacağını kestirmek zor değil. Gelecek, tıpkı geçmiş gibi mükemmel bir hayat kurgusu üzerine konumlandırılan ve bizim de bir takım nedenlerden dolayı bozulmuş, tahrip olmuş, dejenere bir dönemden geçtiğimiz varsayımından hareketle oluşturuluyor. Geleceği oluşturan geçmişin nostaljisidir, ancak bu geçmiş en az gelecek kadar hayali bir geçmiştir. Bu geçmiş ve gelecek kurgusu, tek bir ideolojiye ya da düşünüşe mal edilemez. Toplumdaki tüm ideolojilerin ve siyaset tarzlarının kendi konumlarını meşrulaştırmak ve inanılır olmak için bu tip bir kurgulamaya ihtiyaç duyar. Nostalji ve gelecek kurgusu toplumda var olan değerleri ve idealleri güçlendirmenin en ustaca kullanılan yoludur. Bugün bu değerler ve idealler teknoloji üzerinden vurgulanmaktadır Bu anlamda günümüz teknolojileri bizi geçmişte var olan ideal topluma kavuşturacak yegane araçlar olarak meşrulaştırılırlar.

[1] Cary, James, The History of the Future adıyla, Communications Technology: Impact and Policy içinde, Der. George Gerbner, (NewYork: John Wiley, 1973.), syf:173-174

paylaşmak ne güzel:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cami halıları
mide küçültme ameliyatı
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
tüp mide, mide küçültme ameliyatı