Online Nicel Pazar Araştırmaları: Geçmiş ve Gelecek

market research 4_hires

Geleneksel pazar araştırmalarıyla karşılaştırıldığında, online nicel araştırmaların birçok avantajı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. İnternet geleneksel veri toplama yöntemlerine göre çok daha uygun bir maliyet sunmaktadır.

2. Geleneksel veri toplama yöntemlerine nazaran İnternet zor ulaşılabilen kesimlere erişebilmektedir.

3. Katılımcılar anketi yanıtlarken, kendileri için en uygun zamanı seçme esnekliğine sahiptir.

4. Online araştırmalar, geleneksel araştırmalara göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Bununla birlikte online nicel araştırmalar bir takım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bunlar:

1. Temsil Gücü: Herkes internete girmiyor, girenlerde bunu sınırlı amaçlar için kullanabiliyor. Hâl böyleyken, İnternet üzerinden yapılan bir araştırmanın temsil gücünden nasıl emin olunabilir?

2. Örnekleme: Örnekleme için kullanılması planlanan veritabanlarının güvenilirliğinden nasıl tam olarak emin olunabilir?

3. Kendi başına anket doldurma: Katılımcılar online anketleri yanlarında bir görüşmeci olmadan yalnız başına dolduruyor. Soruları yanıtlarken yeterince özen gösteriyorlar mı? Soruları doğru anlayabiliyorlar mı? Anketi doğru tamamlamak için yeterli motivasyonları var mı?

4. Teknik Yetersizlikler: Sektörlere göre değişkenlik gösterse de elbette İnternet teknolojisinin halen sınırlılıkları var. Örneğin bir ürünün koku ve temas boyutu online olarak test edilemiyor. Ya da bir fotoğraf ya da video, ürünün gerçek etkisini katılımcıya yansıtamıyor.

5. Sözsüz Temasın Yitirilmesi: Yüz yüze görüşmelerde, görüşmeci katılımcının sadece cevaplarını değil, sözsüz iletişime dair ipuçlarını da yorumlayabiliyor. İnternet böyle bir olanak sağlamıyor.

6. Güvenlik: Her ne kadar İnternet üzerinde veri güvenliği konusunda oldukça ilerleme sağlansa da henüz kimse kendini tam anlamıyla güvende hissedemiyor. Hem katılımcının hem de araştırmayı yaptıran şirketin bilgilerinin güvenliği konusunda endişeler devam ediyor.

7. Profesyonel Katılımcılar: Eğer söz konusu bir teşvik ve ödül varsa, bundan yararlanmak isteyen bazı katılımcılar anketi birden fazla kere doldurabiliyor ya da daha fazla anket doldurmak için yanıltıcı yanıtlar verebiliyor.

Bu kaygıların bir kısmı, gelişen İnternet teknolojisi ve online nicel araştırma yöntemlerinin giderek gelişmesi sonucunda giderilebiliyor. Bununla birlikte pazar araştırmaları alanında online nicel araştırmaların payı giderek yükseliyor ve bu kaygılardan hiçbiri bu trendi değiştirebilecek gibi görünmemekte. Online nicel araştırmalarının başarısı ise bir yandan doğru veritabanından doğru bir örneklemin seçimine bağlıyken, öte yandan geliştirilen anketlerin hem ulaşılmak istenen hedefe, hem de online mecraların özeliklerine uygun olarak hazırlanmasından geçiyor.

paylaşmak ne güzel:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cami halıları
mide küçültme ameliyatı
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.