Pazar Araştırmaları ve İnternet

marketresearch

İnternetin iş hayatında yarattığı büyük etki pazar araştırmaları alanında neredeyse devrim olarak nitelendirilebilecek bir değişime sebep oldu. İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasına kadar telefonla, yüz yüze ve posta yoluyla gerçekleştirilen pazar araştırmaları yaklaşık 15 yıllık bir süreç içinde online araştırmalara doğru evrildi. Bugün online pazar araştırmalarının sektördeki ağırlığı neredeyse %50’yi aşmaktadır. Ancak değişim sadece kullanılan yöntemden ibaret değil, pazar araştırmaları anlayışını kökünden değiştirecek denli yapısaldır. Diğer yöntemlere göre çok yönlü, niteliksel ve niceliksel bakımdan tamamen farklı bir iletişim ortamı sunan İnternet, pazar araştırmalarında kullanılan teknikleri de değiştirmektedir.

Tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlaması İnternet’i güçlü bir enformasyon toplama ve yayma mekanizması hâline getirdi. Bu durum bir yandan online topluluklar oluşturma ve yönetme üzerine yeni sektörlerin ortaya çıkmasına sebep olurken, diğer yandan bütün sektörlerde marka yönetimi, pazarlama iletişimi ve pazar araştırması gibi alanlara yeni bir soluk getirdi. Oyun, seyahat, yayıncılık gibi sektörler büyük değişimlere uğradı.

2000’li yıllarda sosyal medya sitelerinin ortaya çıkmasıyla kullanıcılar arasında etkileşimin artması eskisinden çok daha zengin konuşma, tartışma ve ilgi paylaşma yolları açtı. Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Instagram ve Pinterest gibi sosyal ağlar bugün her yaştan insanın o anki ilgi alanlarını başka yerlerdeki insanlarla hızla paylaşmasına olanak tanıyarak iletişimi akışkanlaştırdı. Bugün ağ toplumu olarak tanımlanan bu yapı tüm toplumsal hayatı etkilediği gibi çalışma hayatının da yeniden organize olmasını gerektiriyor.

Pazar Araştırmaları İnternet teknolojilerindeki gelişimden, sosyal medyanın merkezinde durduğu ağ toplumundan en çok etkilenen alanların başında geliyor. 1995 yılında başlayan online pazar araştırmaları, 2000’li yıllarla birlikte ivmelenerek pazar araştırmaları sektörünün lokomotifi haline geldi. İlk dönemde, nicel anketler gibi pazar araştırma yöntemlerini İnternet ortamına uyarlayan, online veri toplamayı sadece bir ek yöntem olarak benimseyen bir anlayış geliştirildi. Sonraki dönemde İnternet teknolojisindeki gelişme ve İnternet’in yayılımıyla paralel olarak, online pazar araştırmaları kendi yöntem ve uygulamalarını geliştiren, bu alanda devrim niteliğinde değişikliklere sebep olan bir sektör hâline geldi. Pazar araştırmaları 75 yıldır neredeyse hiç değişmeyen şekilde, örneklemden alınan sonuçları rastgele olasılık örneklemesine dayalı varsayımlarla nüfus geneline yayma paradigmasına dayalıyken, online pazar araştırma yöntemlerindeki gelişmelerle çok daha geniş katılımcılarla, erişim panellerine dayanan nicel ve nitel araştırmaların birbirini desteklediği bir modele evrildi. En az bu paradigma değişikliği kadar önemli diğer bir değişiklik, 2000’li yıllarda giderek gelişerek bugün İnternet’in en önemli etkileşim alanı haline gelen sosyal medyanın yol açtığı pazar araştırmaları alanındaki yeni kurallar, yeni fırsatlar ve yeni önermeler oldu. 2010’lu yıllarla birlikte online pazar araştırmaları küresel düzeyde en önemli veri toplama yöntemi olmuştur.

paylaşmak ne güzel:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cami halıları
mide küçültme ameliyatı
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.