Endüstrileşme

Çalışma Hayatının Geleceği

  “Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, küreselleşme, iklim değişiklikleri ve demografik ...

Yapay Zekâ, Robotlar ve İstihdam

Yeryüzünün bu coğrafyasından ne kadar fark ediliyor bilemiyorum ama 2015 yılından bu yana yapay zekâ ve ...

Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi

  Marksist literatür içinde kültür konusunu başlı başına somutlaştırarak bir inceleme alanı ...

Yüksek Kültür, Aşağı Kültür, Kitle Kültürü

Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte toplumsal ilişkiler kalıtsal ayrıcalıklara dayanan tabakalaşma ...

Dini Cemaat, Modern Toplum ve İletişim

Benedict Anderson, Ernest Gellner'in aksine milliyetçiliği ve ulus-devlet olgusunu sanayileşmenin zorunlu bir ...

Sanayileşme, Milliyetçilik ve Kültür

Ernest Gellner, milliyetçiliğin ortaya çıkışının sebeblerini incelerken, toplumun tarihsel gelişimini üç ...