Siyasal İletişim

Dijital Demokrasi

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle bir küresel iletişim ağı olarak ...

Dijital Sözler

Harold Innis: Zaman, Mekan ve İletişim

Şikago Ekolünün kurulması Amerikan İletişim çalışmalarında bir dönüm noktası oldu. John Dewey, George ...

İletişim Kavramı

James Carey Kültür Olarak İletişim  (Communication as Culture) adlı kitabında iletişimi, “.. ...

SYRIZA’nın Başarısında Dijital Medya Etkisi

"Onların televizyonları vardı, Biz İnternet'te büyüdük." SYRIZA'nın günlük gazetesi Avgi'nin (Şafak) ...

Televizyon ve İdeoloji

“Bilinç hiçbir zaman bilinçli varoluşun ötesinde bir şey olamaz, insanın varoluşu insanın gerçek yaşam ...