Teknoloji

İnternet okuryazarlığı diye bir şey var…

Türkiye'de okuryazarlık oranı yıllardır %90'ların üzerinde gösterilir. Oldukça yüksek bir oran bu. Peki ...

Dini Cemaat, Modern Toplum ve İletişim

Benedict Anderson, Ernest Gellner'in aksine milliyetçiliği ve ulus-devlet olgusunu sanayileşmenin zorunlu bir ...

Sanayileşme, Milliyetçilik ve Kültür

Ernest Gellner, milliyetçiliğin ortaya çıkışının sebeblerini incelerken, toplumun tarihsel gelişimini üç ...

Televizyon Temsil ve Söylem

İmgelerin ve görüntülerin toplumsal ilişkilerdeki belirleyici rolü çerçevesinde televizyon pozitivist bir ...

Televizyon ve Teknoloji

Teknoloji nedir? Teknoloji basitçe, yaşamı kolaylaştıran araçların üretimini kapsayan beşeri bir eylem ...

Google Glass ve Özel Hayatın Gizliliği

James Bond filmlerinin olmazsa olmazıdır. İngiliz gizli servisi her önemli görev öncesinde 007'ye türlü ...