Teknoloji

Modern Kahinler ve Gelecek

Modernite öncesi toplumlarda, kahinler ve astrologlar, yıldızlardan ya da doğaya ait başka parametrelerden ...

Teknoloji ve Toplum: Telgraf ve İnternet

Teknoloji ile ekonomik ve sosyal yapılar arasındaki ilişkiler son yıllarda internet teknolojisi üzerinden ...

İnternet okuryazarlığı diye bir şey var…

Türkiye'de okuryazarlık oranı yıllardır %90'ların üzerinde gösterilir. Oldukça yüksek bir oran bu. Peki ...

Dini Cemaat, Modern Toplum ve İletişim

Benedict Anderson, Ernest Gellner'in aksine milliyetçiliği ve ulus-devlet olgusunu sanayileşmenin zorunlu bir ...

Sanayileşme, Milliyetçilik ve Kültür

Ernest Gellner, milliyetçiliğin ortaya çıkışının sebeblerini incelerken, toplumun tarihsel gelişimini üç ...

Televizyon Temsil ve Söylem

İmgelerin ve görüntülerin toplumsal ilişkilerdeki belirleyici rolü çerçevesinde televizyon pozitivist bir ...