Ağ Toplumunda Sosyal Hareket / Başlangıç

Anasayfa » Ağ Toplumunda Sosyal Hareket / Başlangıç
yazan: Özgür Kurtuluş

Gelişmeye açık bir sosyal hareket, süreklilik, erişim ve etki yaratabilmek için en önemli aşama. Başlangıçta alınacak kararlar ve hazırlık çalışmaları sosyal hareketin başarısını doğrudan etkiliyor. Genel olarak hedeflerin, stratejilerin ve kaynakların belirlendiği bu aşamada yapılacak çalışmalar ne kadar doğru yapılırsa bunu takip eden aşamalarda o kadar rahat devam edebiliyor.

Uzun vadede hedeflerinizi tanımayın.

Bir sosyal hareketin uzun vadeli bir vizyonu olmalı. Ulaşmak istediğiniz yer neresi. Nasıl bir toplum?  Bu hareketin sonunun nereye varmasını istiyorsunuz. Neler değişecek?  Ortaya bir Değişim Teorisi koyun.  Amaçlarınızı net ve açık bir şekilde yazın. Ne istiyorsunuz? Bunu bir bildirge haline getirebilirsiniz. Topluma açık olmalı. Toplumdan gizleyeceğiniz bir amacınız olmamalı.

Kısa vadede hedeflerinizi tanımayın.

Kısa vadeli hedefleriniz, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı olmalı. Uzun vadedeki hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmalı. Çok sayıda olmalı ve iyi planlanmalı.

Hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları belirleyin.

İhtiyaç duyulan kaynaklar, insan kaynakları ve fiziki kaynaklar olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları için programcı, grafik tasarımcı, metin yazarı, fotoğrafçı, kameraman, kurgucu, sosyal ağ yöneticisi, illüstratör, karikatürist vb. teknik uzmanlar. Fiziki kaynaklar için mekan, bilgisayar, kurgu ünitesi, video kamera, grafik tablet, fotokopi makinesi, tarayıcı vb. ekipmanlar ilk akla gelenlerdir.

Hedeflerinize ulaşmak için işbirliği yapabileceğiniz kişi ve kurumları belirleyin.

Hedeflerinize odaklanmışken, işbirliklerinizi geliştirmek için yeterli zaman ayıramayabilirsiniz, buna dikkat edin.  Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, medya, gazeteciler, uzmanlar, kanaat önderleri ve web sitelerinin yöneticileri… Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi, onlara neden ihtiyaç duyduğunuzu net bir şekilde açıklayın.

Hedef kitlenizi belirleyin.

Hedef kitlenin belirlenmesi bir sosyal hareketin başarısı için merkezi önemdedir. Kim sizin hareketiniz içinde yer alacak? Hareketinizi kimler destekleyecek?  Mesajlarınızın kimlere ulaşmasını istiyorsunuz? Devlet görevlileri, şirketler, medya, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri… Hedef kitleyi ne kadar daraltırsanız onlara ulaşma şansınız o kadar artar. ‘Herkes’ bir hedef kitle değildir.

Gücünüzü arttıracak stratejiler ve taktikler üzerine düşünün!

Güç, sahip olduğunuz kaynaklar ve işbirliği yaptığınız kişi ve kurumların sahip olduğu kaynaklardır. Bir yandan gücünüzü arttıracak yeni yollar aramalı, diğer yandan gücünüzü hedef kitlenizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kullanabilmelisiniz. Şu soruları sorun: Nasıl bir değişim istiyoruz? Bu değişimi sağlayabilecek kaynaklar nelerdir? İnsanlar ne istiyor? İnsanların bu taleplerine karşılık verecek bir hareket nasıl kaynaklara sahip olmalı?

İstediğimiz değişimi sağlamak için neler yapmalıyız?

Yapacağımız her şey, istediğimiz değişimi sağlamak için nasıl katkı sunacak? Değişim Teoriniz gerçekçi mi? Bunu gerçekleştirmek için ne tür eylemler planlamalı? Özellikle dijital mecralarda yayınlamak ve paylaşmak için ne tür içerikler üretmelisiniz? Eylemleriniz neler olmalı? Eylemlerinizi farklı hedef kitlelere ulaşmak için nasıl çeşitlendirebilirsiniz?

Hedef kitlenizi dinleyin.

Katılımcı olarak hedeflediğiniz insanları gerek yüz yüze iletişimle, gerekse dijital mecralar üzerinden dinleyin. Ne istiyorlar? Nelerden kaygı duyuyorlar? Karar alma süreçlerini ne etkiliyor? Hedef kitlenizi tanımak ancak onları dinlemekle mümkündür. İletişim dinleyerek başlamalı. Özellikle sosyal medyada iletişimin %50’si dinlemektir.

Güvenlik politikası oluşturun.

Dijital ortamlarda güvenlik politikası oluşturmak çok önemli. Bu hem verilerinizin, web siteniz, sosyal profilleriniz gibi sahip olduğunuz dijital varlıkların kötü niyetli kişi ve kurumlar tarafından ele geçirilmesini önlemek, öte yandan destekçilerinizin kişisel verilerini korumak için gerekli. Güvenlik politikanız destekçilerinize güven verir. Erişiminizi arttırır.

Eylem planı küçük başarılar ile kısa vadeli hedeflere ulaşmak üzere kurulmalı

Her küçük başarı, kısa vadeli hedeflere ulaşmanızı sağlamalı. Katılımcılarınızı arttırmalı ve onları diğer bir eyleme taşımalı. Başarısızlıklar mutlaka değerlendirilmeli ve hatalar belirlenmeli, tekrarlanmamalı.Başarısızlıkların sorumluluğunu kendinize arayın, hedef kitlenize ve destekçilerinize yıkmayın.

Sorumlulukları dengeli paylaşın

Dikey, katı hiyerarşiler ile sorumlulukları birkaç kişi üzerine yığmayın. Karar verme süreçlerinde 4-5 kişiden oluşan küçük birimler oluşturun. Herkes iyi olduğu konuda sorumluluk almalı. İnsanlara iyi tanımlanmış görevler yükleyin. Aranızdaki iletişimi programlayın ve standartlaştırın. Tek bir lider yok, sorumluluk alan herkes lider olabilir.

Bir içerik planı yapın.

Dijital medyada web sitesi, blog, sosyal ağ profillerinde yayınlayabileceğiniz içeriklere odaklanın. İçerikler metin, video, infografik, fotoğraf vb. farklı biçimlerde olmalı. Ne kadar zengin içerik üretirseniz o kadar çok insana ulaşabileceğinizi unutmayın. İçerikleriniz hedef kitlenize göre şekillenmelidir. Tek bir metin içeriğini farklı biçimlere dönüştürmeyi deneyin.

Sonraki Bölüm: Farkındalık Yaratın ve Katılım Sağlayın