Ağ Toplumunda Sosyal Hareket / Hareketinizi Organize Edin

Anasayfa » Ağ Toplumunda Sosyal Hareket / Hareketinizi Organize Edin
yazan: Özgür Kurtuluş

Bağlantı listelerinin önemini unutmayın.

Etkili bir sosyal hareketin merkezi insanlar ve bu insanlar arasındaki iletişimdir. Bu iletişimi sağlamanın yolu kapsamlı ve güncel bağlantı listelerinden geçer. Bir bağlantı listesi, en azından kişilerin isimleri, eposta adresleri, Facebook ve Twitter hesaplarını içermelidir. Daha iyi bir liste gönüllü ve detekçilerin meslekleri, becerileri, lgi alanları ve harekete yaptığı katkıları da içermelidir.

Listele listele listele!

Bağlantı listeleri, gönüllüler ve destekçilere olduğu kadar hedef kitlenizde bulunan kişi ve kurumlar, hareketinizin konusuyla ilgili kanaat önderleri, medya mensupları ve kurumlara yönelik olarak da hazırlanmalıdır. Bu listeler kesin olarak güvenilir kişiler tarafından erişilebilir olmalıdır. Sabit disklerde yedeklenmeli, çevrimiçi ortamlarda şifre ile ulaşılabilir alanlarda bulunmalıdır. Bağlantı listeleri sık güncellenmeli, her fırsatta geliştirilmelidir. Çevrimiçi ve çevrimdışı her etkinliğinizde bu listeleri geliştirebilecek yöntemler bulmalısınız. Erişebildiğiniz herkesin bu listelerde yer almasına önem vermelisiniz.

Zaman yönetimi iyi bir organizasyonun olmazsa olmazıdır.

Hareketinizi iyi organize etmenin bir başka yönü zaman yönetimidir. Hareketinizi bir proje yönetimi olarak ele almalı, hangi görevlerin öncelikli olduğunu, hangilerinin birbirine bağlı olduğunu, ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini gösteren planlar ve zaman çizelgelerine sahip olmalısınız. Kısıtlı kaynaklarınızı etkin kullanmanın başka bir yolu yoktur.

Kısa vadeli başarılar değil, süreklilik önce gelir.

Görünürlüğünüz arttıkça, hedeflerinize ulaştıkça hareketinizi organize etmek ve sürekliliği sağlamak zorlaşır. Sürekli yeni hedefler üretmeli, yeni destekçiler ve gönüllüler bulmalı, stratejinizi geliştirmeli ve eylemlerinizi çeşitlendirmelisiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için insanları bir arada tutmanın yolu budur.

Hareketinizi geliştirmek için diğerlerinin düşüncelerine kulak verin.

Geribildirimleri, hareketinizle ilgili düşünceleri ve destekçilerinizi yorumlarını önemseyin. Organizasyonunuz içindeki insanlar bazı eksiklikleri ve zaafları görmekte zorlanabilirler. Hareketinize dışarıdan bakan gözler, aslında aşikar olan gerçekleri daha net ortaya koyabilirler.

Karar verme süreçlerinizi asla dar bir kadro içine sıkıştırmayın.

Sosyal hareketlerin başarısını belirleyen en önemli kriterlerden biri, destekçilerin hareketi içselleştirmesi ve sahiplenmesidir. Dar bir kadro içinde kalan, şeffaf olmayan karar süreçleri sahiplenebilmenin önündeki en büyük engeldir. Sadece destekçileriniz ve gönüllüleriniz değil, tüm takipçilerinize karşı şeffaf olmalı ve karar verme süreçlerinde onların düşüncelerini dikkate almalısınız. Birkaç kişinin öne çıktığı sosyal hareketlerde sürdürülebilir bir başarı ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Harekete katılan herkes kendini lider hissedebilmeli.

Başarılı sosyal hareketlerin ortak noktaları şeffaflık, tutarlılık, kararlılık ve sürekliliktir.

Tüm karar süreçlerinizi, hareketle ilgili belgelerinizi web sitenizden ve sosyal ağlarınızdan hedef kitlenizle paylaşmaktan çekinmeyin. Mesajlarınızda tutarlı olmaya dikkat gösterin. Hedeflerinize ulaşmakta kararlı olduğunuzu gösteren bir dil kullanın. Dijital medyada süreklilik,  sosyal hareketler için olmazsa olmazdır. Stratejilerinizi ve yöntemlerinizi sürekli gözden geçirerek yeniden planlayın. Eylemlerinizde ve çevrimiçi ortamlardaki yayın ve paylaşımlarınızda boşluklar olmasın. Güncel olmayan bir sosyal hareket kısa sürede destekçilerini kaybedecektir.

Giriş: Ağ Toplumunda Sosyal Hareket