Ağ Toplumunda Sosyal Hareket (ekitap)

yazan: Özgür Kurtuluş

Son 30 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve internetin yaygınlaşmasıyla, iletişim biçimlerimizde büyük değişimler yaşandı. Bu değişimler bir yandan insanlar arasındaki iletişim olanaklarının artması ve ucuzlaması, diğer yandan bilginin yayılması ve gelişimin hızlanmasına neden oldu. Elbette toz pembe bir tablo değil karşımızdaki. İnternet’i sınırlandırmaya çalışan devletler, kontrol etmeye çalışan şirketler ve kötü niyetli insanlar tarafından yapılan manipülasyonlar, dijital saldırılar, mahremiyet ve güvenlikle ilgili olumsuzlar madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor. İnternet bir teknoloji ve her teknoloji gibi iyiye ya da kötüye kullanılabilir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim sivil toplum örgütleri için önemli fırsatlar yaratıyor.  Kısıtlı bütçeleri ve insan kaynakları dolayısıyla geleneksel medyada görünür olmak konusunda zorluklar yaşayan örgütler artık İnternet yoluyla hedef kitlelerine doğrudan ulaşabiliyorlar. Ancak bu da bilgi ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanabilmeyi gerektiriyor.

Bu kitapçıkta sivil toplum örgütlerine projelerinde ve kampanyalarında İnternet’i nasıl etkin olarak kullanabileceklerine dair tavsiyeler bulunuyorum. Fakat bunu yaparken dijital ortamları ve reel hayatı birbirinden ayırmadım. Çünkü etkili bir dijital iletişim, organizasyon yapısı ve kültürüyle doğrudan alakalı ve reel hayatta yapılan etkinlikler ile dijital mecralardaki eylemler artık birbirinden ayrılamaz durumda.

Bugün ve gelecekte çok daha etkileşimli ve etkili olacak olan İnternet, sesimizi duyurmak, haklarımızı savunmak, ve doğru olanı ileri sürmek adına kullanmak zorunda olduğumuz bir teknoloji. Genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumu geliştirmek, iyiye doğru dönüştürmek adına elimizdeki en önemli güç. Bu teknolojileri toplumun yararına kullanmak için bu kitapçığın küçük de olsa bir fayda sağlayabilmesini umuyorum.

Bölümler:

Bölüm 1: Başlangıç

Bölüm 2: Farkındalık Yaratın ve Katılım Sağlayın

Bölüm 3: İşbirlikleri Yapın

Bölüm 4: Hedef Kitlenizi Harekete Geçirin

Bölüm 5: Gönüllülerinizi ve Destekçilerinizi Yönetin

Bölüm 6: Hareketinizi Organize Edin

PDF olarak indirin

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.