Arap Baharı ve Sosyal Medya

yazan: Özgür Kurtuluş

arap-baharı

Arap Baharı 18 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayarak, Cezayir, Mısır, Libya, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Suriye’de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas’ta küçük çapta olmak üzere tüm Arap Dünyası’nda baş gösteren mitingler, protesto gösterileri ve halk ayaklanmalıdır. Protestolar, Arap Dünyası’nda başta gelen sorunlardan olan işsizlik, enflasyon, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda Tunuslu Muhammed Bouazizi’nin kendini yakmasıyla başlamış ve ardından benzer sorunlar yaşayan ülkelerde domino etkisi göstererek yayılmıştır.

Sosyal medya Arap Baharı sürecinde aktivist fikirlerin geniş kitlelere yayılması, protestoların örgütlenmesi, organize edilmesi ve geniş kitlelere duyurulması aşamalarında protestocular tarafından yoğun biçimde kullanılmıştır. Kitleler Facebook gibi sosyal ağlarda haberleşmiş, örgütlenmiş, protesto gösterileri organize etmiştir. Geniş kitlelere kolay ulaşabilmesi, çok hızlı olması, kontrol edilebilirliğin görece daha zor olması gibi özelliklerinden dolayı sosyal ağlar etkin olarak kullanılmıştır. Protestoların kısa sürede büyümesi bir çok uzman tarafından sosyal ağların etkin biçimde kullanılmış olmasına bağlanmıştır.

Washington Üniversitesi’nde Mısır ve Tunus’a dair yapılan bir araştırmada, Facebook, Youtube, Twitter ve bloglar üzerinden toplanan verilerden elde edilen bilgilere göre, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya yayılan özgürlük ve demokrasi temelli mesajların sosyal medyada yayılması bu politik hareketlerin başarısına yönelik beklentileri daha da arttırmıştır. Örneğin; Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in istifa ettiği hafta Mısır ve diğer Arap ülkelerinde atılan Twitter mesajı sayısı bir günde 2300’den 230 bine çıkmıştır. Ayrıca Mısır protestoları ile ilgili en çok izlenen 23 videonun toplamda 6 milyon kez görüntülendiği saptanmıştır.

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.