Online Nicel Pazar Araştırmaları: Geçmiş ve Gelecek

yazan: Ozgur Kurtulus

Geleneksel pazar araştırmalarıyla karşılaştırıldığında, online nicel araştırmaların birçok avantajı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. İnternet geleneksel veri toplama yöntemlerine göre çok daha uygun bir maliyet sunmaktadır.

2. Geleneksel veri toplama yöntemlerine nazaran İnternet zor ulaşılabilen kesimlere erişebilmektedir.

3. Katılımcılar anketi yanıtlarken, kendileri için en uygun zamanı seçme esnekliğine sahiptir.

4. Online araştırmalar, geleneksel araştırmalara göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Bununla birlikte online nicel araştırmalar bir takım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bunlar:

1. Temsil Gücü: Herkes internete girmiyor, girenlerde bunu sınırlı amaçlar için kullanabiliyor. Hâl böyleyken, İnternet üzerinden yapılan bir araştırmanın temsil gücünden nasıl emin olunabilir?

2. Örnekleme: Örnekleme için kullanılması planlanan veritabanlarının güvenilirliğinden nasıl tam olarak emin olunabilir?

3. Kendi başına anket doldurma: Katılımcılar online anketleri yanlarında bir görüşmeci olmadan yalnız başına dolduruyor. Soruları yanıtlarken yeterince özen gösteriyorlar mı? Soruları doğru anlayabiliyorlar mı? Anketi doğru tamamlamak için yeterli motivasyonları var mı?

4. Teknik Yetersizlikler: Sektörlere göre değişkenlik gösterse de elbette İnternet teknolojisinin halen sınırlılıkları var. Örneğin bir ürünün koku ve temas boyutu online olarak test edilemiyor. Ya da bir fotoğraf ya da video, ürünün gerçek etkisini katılımcıya yansıtamıyor.

5. Sözsüz Temasın Yitirilmesi: Yüz yüze görüşmelerde, görüşmeci katılımcının sadece cevaplarını değil, sözsüz iletişime dair ipuçlarını da yorumlayabiliyor. İnternet böyle bir olanak sağlamıyor.

6. Güvenlik: Her ne kadar İnternet üzerinde veri güvenliği konusunda oldukça ilerleme sağlansa da henüz kimse kendini tam anlamıyla güvende hissedemiyor. Hem katılımcının hem de araştırmayı yaptıran şirketin bilgilerinin güvenliği konusunda endişeler devam ediyor.

7. Profesyonel Katılımcılar: Eğer söz konusu bir teşvik ve ödül varsa, bundan yararlanmak isteyen bazı katılımcılar anketi birden fazla kere doldurabiliyor ya da daha fazla anket doldurmak için yanıltıcı yanıtlar verebiliyor.

Bu kaygıların bir kısmı, gelişen İnternet teknolojisi ve online nicel araştırma yöntemlerinin giderek gelişmesi sonucunda giderilebiliyor. Bununla birlikte pazar araştırmaları alanında online nicel araştırmaların payı giderek yükseliyor ve bu kaygılardan hiçbiri bu trendi değiştirebilecek gibi görünmemekte. Online nicel araştırmalarının başarısı ise bir yandan doğru veritabanından doğru bir örneklemin seçimine bağlıyken, öte yandan geliştirilen anketlerin hem ulaşılmak istenen hedefe, hem de online mecraların özeliklerine uygun olarak hazırlanmasından geçiyor.

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.