Online Nicel Pazar Araştırmaları

yazan: Ozgur Kurtulus

Analyzing business growth

Bir pazar araştırmasının nicel mi yoksa nitel mi olduğunu belirleyen iki faktör vardır:

1. Eğer bir pazar araştırması iki farklı uygulayıcı tarafından aynı işlem adımlarıyla aynı yöntemi uygulayarak aynı sonucu elde ediyorsa o zaman bu araştırma nicel bir pazar araştırmasıdır. Sonuçlar seçilen yönteme ve araştırmacıya göre değil verilere dayalıdır.

2. Eğer bir pazar araştırması seçilen hedefe ilişkin bir soruşturma ve bilgi teorisine dayanıyorsa o zaman nitel bir pazar araştırmasıdır. Sonuçlar verilere değil, seçilen yönteme ve araştırmacının yorumuna bağlıdır.

Eğer araştırma yukarıdaki iki tanıma da uygun değilse bir pazar araştırması değildir.

Online nicel araştırmalar, geleneksel nicel pazar araştırma yöntemlerinin dijital ortama taşınarak uygulanmasıdır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı anket yöntemidir. Web Anketleri, Eposta Anketleri ve İndirilebilir Anketler online nicel pazar araştırmaları arasında en sık başvurulan yöntemlerdir.
Bu anketler hazırlandıktan sonra belli bir veritabanından seçilen katılımcılara uygulanır ve sonuçları nesnel ölçütlere göre değerlendirilir. Katılımcılar; online erişim panelleri, müşteri veritabanları, pazarlama veritabanları, müşteri panelleri ve web sitesi ziyaretçileri gibi veritabanlarından seçilir. Bu yöntemlere alternatif olarak gelişigüzel örnekleme ile de anketler uygulanmaktadır.

Online erişim panelleri, panel şirketleri tarafından sunulan veritabanlarıdır. Bu veritabanları farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına göre segmente edilmiş, araştırmalara katılım konusunda gönüllü kullanıcılardan oluşur. Araştırmacı panel şirketine bir örneklem tanımı ve anket bağlantısını sunar. Panel şirketi örnekleme uyan panel kullanıcılarını ankete çağırır. Bu panellerin avantajı, sadece pazar araştırmaları için kullanılmaları (pazarlama iletişimi için kullanılmamaları) ve pazar araştırmaları konusunda dünya standartlarını belirleyen ESOMAR ilkelerine uygun olarak tasarlanmalarıdır.
Pazarlama veritabanı, genellikle e-posta pazarlama şirketleri tarafından geliştirilen veritabanlarına dayanır. Araştırmacı bu veritabanından seçtiği örnekleme, yine e-posta yoluyla anketi sunar. Ancak bu veritabanları pazar araştırması amacıyla oluşturulmadığından belirli sakıncaları barındırır. E-posta sahibinin profil özelliklerinin güvenilirliği, aynı kişiye birden fazla anketin gönderilme olasılığı, veritabanı çoğunlukla pazarlama amacıyla kullanıldığı için pazar araştırmasının yeterince ilgi görmemesi ya da eğer ortada bir teşvik (ödül) varsa, araştırmanın kullanıcılar tarafından suistimal edilmesi gibi sakıncalar pazarlama veritabanını online erişim panellerinden ayırır.

Müşteri panelleri, bir şirket bünyesinde hazırlanmış veritabanlarıdır. Şirket kendi sektörüne ve hedeflerine yönelik olarak bir araştırma grubu oluşturabilir ve bu pazar araştırmalarını bu panel üzerinden gerçekleştirebilir. Müşteri veritabanları, bir şirketin CRM veritabanı ya da rastgele toplanmış e-posta adreslerinden oluşabilir. Araştırmacı, bu veritabanından seçtiği örnekleme çoğunlukla e-posta yoluyla anketi sunar. Müşteri paneliyle müşteri veritabanı arasındaki fark, online erişim panelleriyle, pazarlama veritabanı arasındaki fark gibidir.

Web sitesi ziyaretçileri, bir web sitesini ziyaret eden kullanıcılar arasından yapılan örneklemelerdir. Pop-up ve davetiye linkleriyle web sitesini ziyaret edenlerden bir anket doldurmaları istenir. Bu yaklaşım gelişigüzel örnekleme tekniği olarak kategorize edilebilir. Gelişigüzel örnekleme, her araştırma için yeni katılımcılar bulup kaydetme olarak anlaşılabilir. Diğer online araştırma yöntemlerinden en büyük farkı, örneklemenin belirlenmiş bir alt grup içinden değil, belirlenmiş web sitelerinin ziyaretçileri arasından banner, pop-up ve diğer etkileşim araçları aracılığıyla rastgele seçilmesidir. Avantajı araştırmaya katılan kullanıcıların taze olmalarıdır. Kullanıcılar anket doldurma işlemini panel kullanıcıları gibi düzenli olarak yapmazlar. Belki birçoğu ilk defa bir pazar araştırmasına katılmaktadır. Sakıncası ise ankete katılanların temsil güçlerinin ölçülmesindeki zorluklardır.

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.