Pazar Araştırmaları ve İnternet

yazan: Ozgur Kurtulus

marketresearch

İnternetin iş hayatında yarattığı büyük etki pazar araştırmaları alanında neredeyse devrim olarak nitelendirilebilecek bir değişime sebep oldu. İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasına kadar telefonla, yüz yüze ve posta yoluyla gerçekleştirilen pazar araştırmaları yaklaşık 15 yıllık bir süreç içinde online araştırmalara doğru evrildi. Bugün online pazar araştırmalarının sektördeki ağırlığı neredeyse %50’yi aşmaktadır. Ancak değişim sadece kullanılan yöntemden ibaret değil, pazar araştırmaları anlayışını kökünden değiştirecek denli yapısaldır. Diğer yöntemlere göre çok yönlü, niteliksel ve niceliksel bakımdan tamamen farklı bir iletişim ortamı sunan İnternet, pazar araştırmalarında kullanılan teknikleri de değiştirmektedir.

Tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlaması İnternet’i güçlü bir enformasyon toplama ve yayma mekanizması hâline getirdi. Bu durum bir yandan online topluluklar oluşturma ve yönetme üzerine yeni sektörlerin ortaya çıkmasına sebep olurken, diğer yandan bütün sektörlerde marka yönetimi, pazarlama iletişimi ve pazar araştırması gibi alanlara yeni bir soluk getirdi. Oyun, seyahat, yayıncılık gibi sektörler büyük değişimlere uğradı.

2000’li yıllarda sosyal medya sitelerinin ortaya çıkmasıyla kullanıcılar arasında etkileşimin artması eskisinden çok daha zengin konuşma, tartışma ve ilgi paylaşma yolları açtı. Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Instagram ve Pinterest gibi sosyal ağlar bugün her yaştan insanın o anki ilgi alanlarını başka yerlerdeki insanlarla hızla paylaşmasına olanak tanıyarak iletişimi akışkanlaştırdı. Bugün ağ toplumu olarak tanımlanan bu yapı tüm toplumsal hayatı etkilediği gibi çalışma hayatının da yeniden organize olmasını gerektiriyor.

Pazar Araştırmaları İnternet teknolojilerindeki gelişimden, sosyal medyanın merkezinde durduğu ağ toplumundan en çok etkilenen alanların başında geliyor. 1995 yılında başlayan online pazar araştırmaları, 2000’li yıllarla birlikte ivmelenerek pazar araştırmaları sektörünün lokomotifi haline geldi. İlk dönemde, nicel anketler gibi pazar araştırma yöntemlerini İnternet ortamına uyarlayan, online veri toplamayı sadece bir ek yöntem olarak benimseyen bir anlayış geliştirildi. Sonraki dönemde İnternet teknolojisindeki gelişme ve İnternet’in yayılımıyla paralel olarak, online pazar araştırmaları kendi yöntem ve uygulamalarını geliştiren, bu alanda devrim niteliğinde değişikliklere sebep olan bir sektör hâline geldi. Pazar araştırmaları 75 yıldır neredeyse hiç değişmeyen şekilde, örneklemden alınan sonuçları rastgele olasılık örneklemesine dayalı varsayımlarla nüfus geneline yayma paradigmasına dayalıyken, online pazar araştırma yöntemlerindeki gelişmelerle çok daha geniş katılımcılarla, erişim panellerine dayanan nicel ve nitel araştırmaların birbirini desteklediği bir modele evrildi. En az bu paradigma değişikliği kadar önemli diğer bir değişiklik, 2000’li yıllarda giderek gelişerek bugün İnternet’in en önemli etkileşim alanı haline gelen sosyal medyanın yol açtığı pazar araştırmaları alanındaki yeni kurallar, yeni fırsatlar ve yeni önermeler oldu. 2010’lu yıllarla birlikte online pazar araştırmaları küresel düzeyde en önemli veri toplama yöntemi olmuştur.

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.